Stratiq bygger funktionella & skräddarsydda hemsidor och E-butiker i WordPress.

Stratiq har en annorlunda syn på hur marknaden ska se ut. Vi tror på enkelhet, transparens och tydlig kommunikation. Många byråer missar på en eller flera av de punkterna. Vi gör det komplicerade enkelt!


stratiq hero 02

Kontakta oss

Avtal & GDPR

Avgifter och betalning

Priser och avgifter samt prisjusteringar


  1. Kunden ska betala Stratiq de avgifter och andra belopp som anges i Avtalet eller i Stratiq's gällande prislista.
  2. Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms och andra skatter och avgifter.
  3. Stratiq har rätt att när som helst justera priser vid eventuella förändringar i regelverk, skatter, avgifter eller liknande omständigheter utanför Stratiq'skontroll.
  4. Utöver vad som anges i punkt 3 ovan har Stratiq dessutom rätt att årligen, från och med början av ett nytt kalenderår, justera alla priser. Om Stratiq inte har gjort några prisjusteringar under ett kalenderår kan Stratiq det följande året justera priserna som om prisjusteringarna hade gjorts det föregående året.
  5. Eventuell prisjustering börjar gälla 1 månad efter att Stratiq skickat ett meddelande om prisjusteringen till kunden.


Betalningsvillkor

  1. Om inget annat skriftligen överenskommits ska betalning ske kvartalsvis i förskott och inom 14 dagar efter fakturadatum. Stratiq erbjuder månatlig betalning mot en extra avgift. Fakturan skickas till den e-postadress kunden angivit till Stratiq.
  2. Vid försenad betalning har Stratiq (utan att det påverkar någon annan rättighet eller något annat tillgängligt rättsmedel) rätt att ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter enligt lag. Stratiq har också rätt att (a) vägra att förmedla några Tjänster till kunden förrän betalning skett, (b) häva Avtalet eller betrakta Avtalet som hävt av kunden, (c) kräva ersättning för förlust eller skada av alla slag på grund av den försenade betalningen och/eller Avtalets upphävande och (d) fakturera kunden för den återstående delen av Avtalet.


Kreditkontroll


  1. Stratiq har rätt att utföra en kreditkontroll för att säkerställa att kunden är kreditvärdig och/eller inte förekommer i några skuldregister. Om kunden inte är kreditvärdig eller om kunden finns i skuldregister kan Stratiq välja att inte ingå Avtalet med kunden. Om Avtal redan har ingåtts mellan Stratiq och kunden har Stratiq rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.


hyped q

Mer om Stratiq

Våra priser